Tele5 p1 Topshop Water Planet media 5 special event Internet Media  
Media5
ENGLISH VERSION

WARUNKI TECHNICZNE

Wymagania techniczne dla plików A/V dostarczanych w celu emisji telewizyjnej w stacjach obsługiwanych przez Media5.
 
Formaty preferowane:
 
Format: MPEG2, (*.mpg, *.m2p)
Przepływność - minimalnie 10 Mbps (zalecane:15Mbps), CBR 
Rozdzielczość: 720x576
Klatki: 25fps, przeplot, dolne pole pierwsze
Proporcja: 4/3(1,1) lub 16/9(1,44) CCiR601 PAL
Audio: 44,1 lub 48kHz, stereo, min. 192kbps
 
Alternatywnie:
Format: QuickTime (*.mov) 
Kodek: DV (PAL_601) 4:2:0
Rozdzielczość: 720x576
Proporcja: 4/3(1,1) lub 16/9(1,44)
Klatki: 25fps, przeplot, dolne pole pierwsze
 
Nośnik danych - DVD/Data lub HDD (NTFS/MAC, USB lub FireWire400)
Dopuszczalne jest warunkowe udostępnienie pliku na serwerze FTP.
 
Standardy montażu obrazu i dźwięku muszą być zgodne z obowiązującymi normami i uwarunkowaniami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
Uwagi:
 
Stacja obsługiwane przez MEDIA5 warunkowo akceptują różne formaty plików w rozdzielczościach SD i HD.
W przypadku dostarczania plików w formatach różnych od wymienionych w niniejszej specyfikacji, zalecamy wcześniejsze dostarczenie próbki materiału, celem weryfikacji technicznej i ustalenia kompatybilności.